^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Login Form

Responsive Photo Gallery

4.Логопед

   Реч и етапи в нейното развитие:

  Речта е основно средство за общуване между хората. Правилното ѝ овладяване зависи от редица фактори - общо здравословно състояние на детето, функциониране на нервната система, нормално развитие на умствените способности, пълноценно речево обкръжение.

  Усвояването на родния език преминава през закономерности, които са еднакви за всички деца. Изследователите на детската реч определят няколко етапа в нейното развитие: Подготвителен - до 1 година; Период на първоначално овладяване на езика - до 3-тата година; Период на обогатяваня на езика и развитие на речта в процеса на практиката - до 7-та година; Период на развитие на речта в периода на училищното обучение.

  Речта у всяко дете се формира индивидуално, но развитието ѝ е възможно само в условия на общуване. Основните стадии в развитието на езика са: гукане / 2 мес./, лепет  /4-8 мес./, първи смислени думи / 1г./, съчетания от две думи / 1,6-2г./, прости изречения / 3г./, сложни изречения и беседа /4г./; използване на всички устни форми на диалогични и монологични изказвания /5г/. Първо се появяват съобщителните изречения, след това подбудителните и накрая - въпросителните. При някои деца речта се появява по-рано, при други по-късно, това е въпрос на индивидуалност и забавянето на речта не винаги означава, че има проблем.

  Как да стимулираме детето да подобри речевите си способности?

  В периода на развитие на речта детето се учи да овладее много неща едновременно - да синхронизира това, което иска да каже с наличния си речников запас,  да учи нови думи и в същото време да контролира дишането, силата и височината на гласа си, а процесите, които се случват в мозъка му в този момент, са далеч по–сложни. Важно е да отделяте много време да разговаряте с детето и да го питате какво прави, харесва и вижда.  Показвайте му много предмети и  му поднасяйте различни приятни емоции: играйте си заедно, излизайте, показвайте му много неща. Разказвайте по нещо за всичко, което то вижда и преживява. Възможно е да изглежда, че детето невинаги разбира всичко, което му казвате, но това не бива да ви притеснява, защото то много лесно възприема и преработва новата информация.

  Четете много на детето – стихотворения, скороговорки, приказки.Децата обичат игри в рими и бързо научават наизуст фрази, които подпомагат паметта и  подготвят за етапа на ограмотяване.

  Поощрявайте детето във всеки един негов опит да говори. Общувайте с него - така ще откриете не само какво го вълнува и притеснява, но и ще му помогнете да развие своите езиково-говорни способности.

  Ранното детско развитие - гаранция за добър старт в живота:

  Първите шест години от живота на всеки човек /предучилищната възраст/ са времето, в които неговите способности се развиват най-динамично. Детето запомня най-добре, онова, което чува и вижда. В този период  детското съзнание е готово да възприеме и осъзнае най-пълно цялата информация, която поставя основите на развитието му като човек и личност.

  От нивото на развитие на неговите способности от 0 до 6 години зависи с какво темпо едно дете ще възприема нова информация, ще я запомня, колко бързо ще се научи да чете и пише, и доколко ще е подготвено да възприема и разбира логиката на нещата. Първите шест години от живота са основата, върху която се изгражда и развива личността.

                                                                                     В.  Веждарова

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.