^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Login Form

Responsive Photo Gallery

"Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание"

На 12. 01. 19 г. в ДГ "Детелина" се проведе  обучение на тема " Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание" . Курсът бе организиран от   РААБЕ - България . Допълнителна информация за агресията, хипреактивността и дефицита на внимание при децата, може да се прочете и в интернет, който е пълен с теми , даващи отговор на наболели въпроси в съвременното общество по тези теми ! Целият екип с огормен интерес следеше всяка дума на ръководителя на курса - Латинка Ковачева, която е дългогодишен професионалист в сферата на образованието и социалната педагогика. 

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.