^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Login Form

Responsive Photo Gallery

"Творческите игри и тяхната роля при формиране на познавателна активност на децата" - курс учители 2018

На 22.12.2018 г. се проведе курс "Творческите игри и тяхната роля при формирането на познавателна активност на децата",  с участието на учители от всички детски градини на гр. Самоков. Взеха дейно участие и учителите на ДГ "Детелина" като успяха да дообогатят своите знания с нови идеи и подходи на работа. Курсът бе изключително ползотворен и успешен като се наблегна на  иновативните методи и подходи, различни техники за игра в ежедневната работа на учителя с децата! 

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.