^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Login Form

Responsive Photo Gallery

2 Чинара в двора на ДГ "Детелина"

 В двора на детска градина "Детелина" бяха засадени два чинара от децата и учителите на подготвителните групи "Ягодка" и "Мечо Пух". Дръвчетата са от по 4 метра всяко! 

Зад идеята и инициативата са госпожа Илка Динева - дългогодишен директор на детската градина и Радостина Симонова - учител по музика! Целта на участието в проект по ПУДООС е за провеждане на повече мероприятия и ситуации на открито, като се спечели и голяма беседка, която побира цяла една група! В нея децата могат да рисуват, да пеят, да четат книжки, да играят ......

  Спечелени бяха и 8 покривала за пясъчниците на детската градина за по- екологично- чист пясък и неговото опазване! Такива бяха дадени и в двата филиала в селата Райово и Широки дол.

Новият директор на детското заведение госпожа Елена Трилева, поръча за засаждане от децата и прекрасни големи туи за изграждане на нов зелен кът около самата беседка като те ще бъдат обгрижвани и поливани от самите деца! 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.