^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Login Form

Responsive Photo Gallery

Обучение

  Дневен режим на децата  

  в  ДГ "Детелина"- гр. Самоков  

 

1. Прием на децата, медицински филтър 

7.30 ч. - 8.20 ч.

2. Утринна гимнастика    

8.20 ч. - 8.30 ч.

3. Закуска    

8.30 ч. - 9.00 ч.

4.Задължителни педагогически ситуации по програма

9.00 ч. - 10.45 ч.

5.Допълнителни дейности по интереси (извън ДОИ)

10.45 ч. - 11.20 ч.

6.Игрова дейност, разходки     

11.20 ч. - 12.00 ч.

7.Обяд   

12.00 ч. - 12.45 ч.

8.Следобедна почивка   

13.00 ч. - 15.00 ч.

9. Закуска   

15.00 ч. - 15.30 ч.

10.Педагогически ситуации

15.30ч. – 16.30 ч.

11.Допълнителни дейности по интереси (извън ДОИ)

16.30ч. – 17.30 ч.

12.Свободни игри, изпращане на децата

17.30 ч. - 18.30 ч.

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.